Кампания “За истинска България”

Ние искаме да живеем свободно и щастливо в среда, създадена от нас за нас. За целта трябва да можем да се самоуправляваме ефективно на всички нива и във всички сфери на живота чрез качествени обществени правила. За съжаление, към настоящия момент, българите сме в плен на опорочени политически и други институции, които ни възпрепятстват във вземането на решения като общество.

Нямаме истински партии, а организации, чиито ръководители по устав се самоизбират. Нямаме истински представители в законодателната власт, понеже ги избираме чрез партийни листи, а не ги упълномощаваме лично. Нямаме истински референдуми, поради изискването за минимален брой участници в гласуването, което поставя негласувалите в категорията „против” и така прави приемането на предложения на референдум невъзможно.

Настоящата инициатива отблокира тези толкова важни институции чрез промени в трите основни политически закона – Закона за политическите партии, Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

ИСТИНСКИ ПАРТИИ

Изисква партиите да са демократично структурирани и финансирани организации, чиито ръководни и контролни органи не се самоизбират

ИСТИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Въвежда избирателната система „единичен прехвърляем вот“ за изборите за общински съветници, евродепутати и народни представители

ИСТИНСКИ РЕФЕРЕНДУМИ

Премахва изискването за минимален брой участници в гласуването, защото поставя негласувалите в категорията “против”. Прецизира понятията в закона. Облекчава инициирането на референдуми.

Responses